Sản phẩm trong gian hàng

50 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 95.000/50Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

20 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 48.000/20Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

10 CHẬU NHỰA FI 10CM TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 29.000/10Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

10 CHẬU NHỰA FI 12 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 31.000/10Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

20 CHẬU NHỰA FI 12 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 52.000/20Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

50 CHẬU NHỰA FI 14 TRỒNG LAN TRỒNG RAU ƯƠM MẦM

Giá: 125.000/50Chậu

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

PHÂN BÓN LÁ ZONNE 10 NPK-MG+TE: 10-5-6-1+TE NHẬT BẢN

Giá: 35.000/Lọ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

Hôm nay

Chậu nhựa trồng lan fi 10cm

Giá: 1.400 - 2.900

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

21-08-2019

COMBO 50 CHẬU NHỰA TRỒNG LAN FI 16 + 50 MÓC INOX (70CM) TREO CHẬU SIÊU BỀN!!!

Giá: 410.000/Bộ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

16-08-2019

COMBO 20 CHẬU NHỰA TRỒNG LAN FI 16 + 20 MÓC INOX (70CM) TREO CHẬU SIÊU BỀN!!!

Giá: 180.000/Bộ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

16-08-2019

COMBO 10 CHẬU NHỰA TRỒNG LAN FI 16 + 10 MÓC INOX (70CM) TREO CHẬU SIÊU BỀN!!!

Giá: 98.000/Bộ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

16-08-2019

COMBO 5 CHẬU NHỰA TRỒNG LAN FI 16 + 5 MÓC INOX (70CM) TREO CHẬU SIÊU BỀN!!!

Giá: 49.000/Bộ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

16-08-2019

Giới thiệu về gian hàng

Chuyên cung cấp vật tư, phụ kiện trồng lan: dụng cụ tách chiết cây, phân dê, chế phẩm sinh học, phân bón, chậu giả đất, chậu giả gỗ, chậu nhựa nhiều kích cỡ khác nhau, ........................................ 


Thông tin liên hệ

  • Gian hàng: Vật tư trồng lan Hà Phương
  • Người bán: Vật tư trồng lan Hà Phương
  • Số chứng minh thư nhân dân:
  • Địa chỉ: -Tích Giang-Phúc Thọ-Hà Nội
  • Số điện thoại: 0921984536
  • Email: hathuphuongst@gmail.com

Chứng minh thư nhân dân

Thư viện ảnh