1 THÙNG 1 Gói 5Kg PART A + 1 Gói 5Kg PART B Hydro Strawberry_DINH DƯỠNG THỦY CANH CHO DÂU SAI TRÁI NGỌT