Mực Ống Nguyên Con

Giá: Liên hệ

Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

03-09-2018

Mực trứng sữa

Giá: Liên hệ

Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

09-02-2018

MỰC NHẢY

Giá: Liên hệ

Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

03-07-2018