Mua sắm online sản phẩm Cây cảnh giá tốt

Giá sản phẩm

Nơi bán

Xem thêm
Thu gọn

Cau lùn 2 năm tuổi giá đẹp

300.000đ/Cây
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
14-04-2020 Xem gian hàng

Cây si cổ, (mã: Si 1)

150.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh siêu trực, mã: X12

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Lộc Vừng phu thê, (mã: LV1)

50.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Đa năm thân, (mã: ĐA 2)

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Đa ôm đá, dáng làng, (mã: ĐA 1)

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh dáng trực, mã: X11

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh dáng trực, mã: X10

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Đề dáng trực ôm đá, mã: Đ2

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Đề dáng trực, (mã: Đ1)

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sang dáng làng, mã: X9

200.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh ôm đá, dáng làng, mã: X8

150.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh ôm đá, dáng trực, mã: X7

200.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh ôm đá, dáng làng, Mã: X6

200.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh ôm đá, dáng Long trực, Mã: X5

200.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh dáng trực (Mã: X4)

100.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh ôm đá, dáng trực, (Mã: X3)

150.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh cổ dáng trực, 30 năm tuổi (Mã: X2)

70.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-02-2020 Xem gian hàng

Sanh dáng trực (Mã: X1), 25 năm tuổi,

150.000.000đ
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
18-02-2020 Xem gian hàng

Cây Sanh bonsai

2.000.000đ/cây
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
21-08-2017 Xem gian hàng
Hot
Bán cây cọ công trình

Bán cây cọ công trình

70.000đ/cây
Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội
15-08-2017 Xem gian hàng