Ổi Hải Dương

Giá: 30.000 đ/kg

Hiệp Hòa - Kinh Môn - Hải Dương

12-01-2018

Gấc bán cả giàn

Giá: 15.000 đ/kg

Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội

02-09-2017