Thịt bò hữu cơ VIETGAP, thịt dẻ sườn

Giá: 230.000 đ/kg

Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

12-04-2019

Thịt Bò hữu cơ VIETGAP, thịt bắp đùi

Giá: 290.000 đ/kg

Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

20-09-2018

Thịt bò hữu cơ VIETGAP, thịt thăn lưng

Giá: 260.000 đ/kg

Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

18-07-2018

BÒ MÔNG

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

16-12-2018

VAI BÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

07-09-2018

GẦU BÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

23-05-2018

DẺ SƯỜN BÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

13-11-2017

DIỀM THĂN

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

06-11-2017

GÂN BÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

05-11-2017

GIẺ SƯỜN BÒ

Giá: Liên hệ

Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

17-08-2018

Thịt bò sạch Bologa

Giá: Liên hệ

Phú La - Hà Đông - Hà Nội

20-06-2018