Máy tách màu mini đa năng 6SXZ-126S

Giá: Liên hệ

Cầu Ông Lãnh - 1 - Hồ Chí Minh

10-05-2018

MÁY TÁCH MÀU MINI ĐA NĂNG

Giá: Liên hệ

Cầu Ông Lãnh - 1 - Hồ Chí Minh

14-03-2018

Máy phân loại màu gạo bốn máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo sáu máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo máng đơn

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo hai máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo chín máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Bán máy tách màu các loại hạt (hạt bí ngô, hạt ...

Giá: Liên hệ

Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

02-04-2018

Máy tách màu cà phê nhân

Giá: 235.000.000 đ/cái

Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

13-03-2018

Máy tách màu Gạo

Giá: 275.000.000 đ/cái

Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

13-03-2018