Máy phân loại màu gạo bốn máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo sáu máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo máng đơn

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo hai máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy phân loại màu gạo chín máng

Giá: Liên hệ

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

13-03-2018

Máy tách màu Gạo

Giá: 275.000.000 đ/cái

Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương

13-03-2018