Phân bón

Giá sản phẩm

Nơi bán

Xem thêm
Thu gọn

Phân gà Ủ hoai Tasa

3.500.000đ/tấn
nhận xét

KALI HUMATE - 40-45%

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
29-06-2020 Xem gian hàng

HUMIC ACID 40-45%

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
10-06-2020 Xem gian hàng

GAP 01P - 45 -60% humic; 8% K20

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
10-06-2020 Xem gian hàng

Phụ gia chống vón NPK

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
10-06-2020 Xem gian hàng

AMON HẠT TRẮNG, AMON HẠT ĐỎ

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
17-04-2020 Xem gian hàng

Phân SA ( Ammonium Sunphate)

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
17-04-2020 Xem gian hàng

Phụ gia chống vón NPK

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
17-04-2020 Xem gian hàng

DAP các loại

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
17-04-2020 Xem gian hàng

AMON (NH4CL)

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
10-03-2020 Xem gian hàng

Phụ gia chống vón NPK

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
10-03-2020 Xem gian hàng

AMON

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Phân SA hạt màu các loại

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Phụ gia chống vón NPK

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

SIMICO Chuyên cung cấp MAP, DAP, MKP

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

AMON: Ammonium chloride (NH4Cl)

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

Phân SA hạt màu các loại

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

Nguyên liệu phân bón

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
20-01-2020 Xem gian hàng

Amon - SIMICO

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
20-01-2020 Xem gian hàng

Phân bón SA - SIMICO

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
20-01-2020 Xem gian hàng