Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 36x30, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 23x18 - Bịch, túi bầu ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 30x28, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 28x25, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 26x21, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 21x17- Bịch, túi bầu 21x17; ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 18x16 - bịch, túi bầu ươm ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 16x14 - bịch, túi bầu ươm ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 10x10, 1kg ...

Giá: 65.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu Nhựa Mềm Ươm Cây 8x8

Giá: 78.000 - 88.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Kìm (Kéo) cắt cành, bấm tỉa cán trắng JINLONG

Giá: 49.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

26-07-2019

Bộ vườn tường tự lắp ghép Naturpots 36 chậu

Giá: 890.000 đ/bộ

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

07-11-2018

BÌNH TƯỚI HOA MINI

Giá: 60.000 đ/bình

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

11-06-2018

Bí đỏ siêu ngọt

Giá: 6.000 - 7.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu đôi kẻ vẩy C2

Giá: 62.000 - 74.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu đôi kẻ trắng C2

Giá: 55.000 - 65.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Hạt dẻ C2

Giá: 60.000 - 70.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Vuông caro C2

Giá: 30.000 - 40.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Vuông caro C3

Giá: 60.000 - 85.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu bộ ba vuông TX

Giá: 117.000 - 140.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu bộ ba chữ nhật to

Giá: 165.000 - 180.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu bộ hai chữ nhật TX

Giá: 70.000 - 90.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu bộ ba to TX

Giá: 110.000 - 140.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Chậu bộ ba nhỏ TX

Giá: 75.000 - 110.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018