Túi vải trồng cây 35x35cm, kích thước thực đo > ...

Giá: 9.000 - 10.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

TÚI VẢI TRỒNG CÂY 35X25CM, KÍCH THƯỚC THỰC ĐO > ...

Giá: 8.750 - 10.250 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây (đường kính x chiều cao) 30x30cm...

Giá: 7.550 - 9.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây DxH 25x20cm (kích thước thực > ...

Giá: 5.550 - 7.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây 40x35cm (kích thước thực đo > ...

Giá: 11.000 - 12.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

TÚI VẢI TRỒNG CÂY 40X30CM, KÍCH THƯỚC THỰC ĐO > ...

Giá: 10.500 - 12.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019