Sầu riêng sấy thái lan

Giá: 175.000 đ/110g

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

10-12-2018

Nhãn nhân sầu riêng sấy thái lan

Giá: 175.000 đ/110

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

18-09-2018

Dâu tây sấy thái lan

Giá: 175.000 đ/90g

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

09-06-2018

Xoài sấy thái lan

Giá: 109.000 đ/75g

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

15-03-2018

Măng cụt sấy thái lan

Giá: 175.000 đ/90g

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

28-02-2018

Chôm chôm sấy thái lan

Giá: 109.000 đ/75g

25 - Bình Thạnh - Hồ Chí Minh

18-01-2018

Cam sành

Giá: 50.000 đ/kg

Ba Trại - Ba Vì - Hà Nội

18-08-2017