Bút đo TDS & EC đo độ sạch, độ dẫn điện, nhiệt độ ...

Giá: 100.000 - 185.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Bút đo TDS Meter (Hold-3) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 45.000 - 120.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

2 bút TDS-3 METER (HOLD) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 235.000 đ/2 bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

5 bút TDS-3 METER (HOLD) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 525.000 đ/5 bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

10 bút đo TDS & EC (hold), đo độ sạch, độ dẫn ...

Giá: 1.450.000 đ/10 bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

10 bút TDS-3 METER (HOLD) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 875.000 đ/10 bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

Bút đo độ pH PH-009(I) Pen Type PH Meter (PH-ATC),...

Giá: 160.000 đ/Bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Bút đo độ pH: PH - 02 Pen Type PH Meter_Hiệu ...

Giá: 160.000 đ/bút

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Máy - Dụng cụ - Đồng hồ điện tử đo Áp suất Lốp ...

Giá: 105.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

26-07-2019

TDS-02 Bút đo tổng chất rắn hòa tan trong nước và ...

Giá: 85.000 - 150.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

04-06-2019