BỘ TRÀ KHUYÊN DÂY

Giá: 1.000.000 đ/bộ

Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình

31-03-2018

Bộ trà lục lăng bằng đào

Giá: 1.500.000 đ

Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình

31-03-2018

BỘ TRÀ HOA SEN

Giá: 1.000.000 đ/bộ

Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình

31-03-2018

BỘ TRÀ CẢNH TRƠN

Giá: 1.200.000 đ/bộ

Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình

31-03-2018