Túi 1000 kẹp bướm Siêu Tốt kẹp lan Hồ Điệp!

Giá: 165.000 - 285.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-09-2019

Túi 1000 KẸP BƯỚM dùng để KẸP HOA LAN HỒ ĐIỆP

Giá: 285.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

26-07-2019

100 Tag treo (THẺ GHI TÊN CÂY TRỒNG, ĐỒ VẬT)

Giá: 45.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

26-07-2019

200 Tag cài (Thẻ Ghi Tên - Tag Ghi Tên Cây Trồng)

Giá: 75.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

26-07-2019

Móc INOX (70cm) treo chậu siêu bền!!!

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

26-06-2019

Móc INOX (80cm) treo chậu siêu bền!!!

Giá: 5.000 - 6.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

01-06-2019

100 Tag cắm (Thẻ Ghi Tên - Tag Ghi Tên Cây Trồng ...

Giá: 55.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

01-06-2019

Kẹp bướm dùng để kẹp hoa lan Hồ Điệp!

Giá: 285 - 700 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

01-06-2019

Móc KẼM (70cm) treo chậu siêu bền!

Giá: 2.000 - 2.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

01-06-2019