Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ HOPTRI ...

Giá: 990.000 đ/bộ

Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri ...

Giá: 950.000 đ/bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

5 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO RAU ...

Giá: 4.250.000 đ/5Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

Bộ 5 THÙNG TRỒNG THỦY CANH HOPTRI GROWBOX LEAFTY ...

Giá: 550.000 đ/5Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

Thùng Trồng Thủy Canh HOPTRI GROWBOX LEAFTY Cho ...

Giá: 119.000 đ/thùng+ 6 rọ + 6 viên nén

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

10 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO RAU ...

Giá: 7.850.000 đ/10 bộ (10 thùng/bộ)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

(Combo) 1 bộ thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 1.825.000 đ/2Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

10 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO CÂY ...

Giá: 7.500.000 đ/10 bộ (10 thùng/bộ)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

5 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO CÂY ...

Giá: 4.250.000 đ/5 bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019