Hoa lan giống, hoặc giò thuần

Giá: 30.000 đ/mầm hoặc giò( giá tùy giò)

Võng Xuyên - Phúc Thọ - Hà Nội

13-08-2018