Cải Bẹ Vàng Ngọt Hà Giang

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

25-03-2019

Hạt Giống Mùi Tía VIệt Nam

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

23-01-2019

Hạt Giống Cải Ngồng Quảng Châu

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt GIống Cải Ngọt CỌng Xanh

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt GIóng Đậu Cove Leo cao sản hạt trắng

Giá: Liên hệ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Cúc nếp

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Rau Rền Đỏ Tròn

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Rau Rền Khoang (109)

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt GIiống cải Bẹ Xanh Mỡ

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt GIống Cải Bẹ Vàng

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Canh Lá Xẻ F1

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt GIống Cải Canh Hồng Kông Đặc Biệt

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Mơ - Chân Lùn Cao Sản

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Hà Lan Hoa Trắng

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Cúc Nếp (105)

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Đậu Đũa

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Canh Ngọt Sapa (503)

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Bí Sặt ( đã hết hạn nhưng vẫn ...

Giá: 20.000 - 30.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Cải Mơ Hoàng Mai

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt Giống Đậu Đũa Cao Sản 308

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Cải Ngồng Dầu Xanh Ngọt

Giá: 8.000 - 10.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-01-2019

Hạt giống thảo mộc cao cấp-cây xô thơm

Giá: 150.000 đ/gói

Phước Kiển - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

29-12-2018

Giống Cây : Táo Đỏ (Táo Mỹ)

Giá: 60.000 đ

Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

27-12-2018

Cây Giống : Bưởi Da Xanh

Giá: 30.000 đ

Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

25-12-2018