Túi vải trồng cây 35x35cm, kích thước thực đo > ...

Giá: 9.000 - 10.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

TÚI VẢI TRỒNG CÂY 35X25CM, KÍCH THƯỚC THỰC ĐO > ...

Giá: 8.750 - 10.250 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây (đường kính x chiều cao) 30x30cm...

Giá: 7.550 - 9.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây DxH 25x20cm (kích thước thực > ...

Giá: 5.550 - 7.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Túi vải trồng cây 40x35cm (kích thước thực đo > ...

Giá: 11.000 - 12.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

TÚI VẢI TRỒNG CÂY 40X30CM, KÍCH THƯỚC THỰC ĐO > ...

Giá: 10.500 - 12.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

02-08-2019

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp - Đầu tưới nhỏ giọt mũi ...

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

01-11-2018

DÂY NHỎ GIỌT NAM KYUNG HÀN QUỐC Q160320

Giá: 2.650 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

29-10-2018

DÂY NHỎ GIỌT NAM KYUNG HÀN QUỐC HQ160330

Giá: 2.250 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

28-10-2018

DÂY NHỎ GIỌT NAM KYUNG HÀN QUỐC Q160330

Giá: 2.600 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

06-10-2018

DÂY NHỎ GIỌT NAM KYUNG HÀN QUỐC Q160340

Giá: 2.500 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

23-09-2018

Đường ống tưới nhỏ giọt bù áp - Dripnet PC

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

19-07-2018

DÂY NHỎ GIỌT DẸP PHI 16MM - DRC160230

Giá: 1.850 đ/1m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

01-07-2018

Phụ kiện máy cày Kubota L3408VN

Giá: Liên hệ

Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

30-06-2018

DÂY NHỎ GIỌT TRÒN EMITTER 16MM - HÀN QUỐC

Giá: 8.600 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

08-06-2018

Đường ống tưới nhỏ giọt bù áp - Uniram

Giá: Liên hệ

09 - Phú Nhuận - Hồ Chí Minh

26-05-2018

VAN KHỞI THỦY DÂY NHỎ GIỌT 16MM CÓ ROAN CAO SU

Giá: 17.850 đ/m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

25-05-2018

Phụ kiện máy cày Kubota B2420

Giá: Liên hệ

Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

19-05-2018

KHỞI THỦY REN 21 RA DÂY NHỎ GIỌT 16MM DRIP

Giá: 4.635 đ

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

16-05-2018

DÂY NHỎ GIỌT DẸP PHI 16MM - DRC120220

Giá: 1.850 đ/1m

Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

13-05-2018

GIẢI PHÁP TƯỚI NÔNG NGHIỆP

Giá: Liên hệ

Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh

03-04-2018

GIẢI PHÁP THỦY CANH NFT

Giá: Liên hệ

Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh

03-04-2018

GIẢI PHÁP NHÀ KÍNH NÔNG NGHIỆP

Giá: Liên hệ

Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh

03-04-2018

Phụ kiện máy cày Kubota L4508VN

Giá: Liên hệ

Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

02-04-2018