CHUYÊN XUẤT NHẬP KHẨU, BÁN BUÔN, BÁN LẺ MỘC NHĨ, ...

Giá: 1 đ/tấn

Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng

01-03-2019

ĐẬU ĐỎ PHÚ YÊN

Giá: 48.000 đ/kg,

An Hiệp - Tuy An - Phú Yên

30-01-2019