Mua sắm online sản phẩm Chậu nhựa trồng hoa có giá thành rẻ, thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng tốt, trọng lượng nhẹ, .... bán trực tiếp bởi sàn TMĐT Nongsanbanbuon (Nông Sản Bán Buôn) và các nhà cung cấp khác giá tốt

Giá sản phẩm

Nơi bán

Xem thêm
Thu gọn

5 Chậu Nhựa Mini, KT: 7x6cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

35.000đ/5 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

10 Chậu Nhựa Mini, KT: 7x6cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

65.000đ/10 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

Chậu Nhựa Mini, KT: 7x6cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

5.000 - 8.000đ/Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

5 Chậu Nhựa Mini, KT: 10x8.5cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

45.000đ/5 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

10 Chậu Nhựa Mini, KT: 10x8.5cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

85.000đ/10 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng
Hot
Chậu Nhựa Mini, KT: 10x8.5cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

Chậu Nhựa Mini, KT: 10x8.5cm, Hình Vuông - Nhiều Màu

7.000 - 10.000đ/Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

3 Chậu Nhựa Tròn Sứ 120x95 Có Kèm Đĩa Lót - Nhựa Đức Minh

42.000đ/3 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

5 Chậu Nhựa Tròn Sứ 120x95 Có Kèm Đĩa Lót - Nhựa Đức Minh

60.000đ/5 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

10 Chậu Nhựa Tròn Sứ 120x95 Có Kèm Đĩa Lót - Nhựa Đức Minh

115.000đ/10 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

Chậu Nhựa Tròn Sứ In 120x95 Có Kèm Đĩa Lót - Nhựa Đức Minh

10.000 - 14.000đ/Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

Chậu Nhựa Tròn Sứ Trơn 120x95 Có Kèm Đĩa Lót - Nhựa Đức Minh

8.000 - 12.000đ/Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
29-11-2022 Xem gian hàng

10 Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

999.000đ/10 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng

5 Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

525.000đ/5 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng

3 Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

330.000đ/3 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng

2 Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

220.000đ/2 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng

1 Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

110.000đ/1 Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng

Chậu nhựa MONROVIA 7Gal ĐEN

85.000 - 110.000đ/Chậu
Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội
09-11-2022 Xem gian hàng