50 Rọ Thủy Canh Trắng (100x65mm) Batrivina

Giá: 125.000 đ/50 rọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-07-2019

20 Rọ Thủy Canh Trắng (100x65mm) Batrivina

Giá: 55.000 đ/20 rọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-07-2019

100 Rọ Thủy Canh Trắng (100x65mm) Batrivina

Giá: 245.000 đ/100Rọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-07-2019

200 Rọ Thủy Canh Trắng (100x65mm) Batrivina

Giá: 480.000 đ/200 rọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-07-2019

Bộ 50 rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 60.000 đ/50 rọ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Bộ 100 rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 110.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Bộ 200 rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 205.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Bộ 500 rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 495.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Bộ 1000 rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 960.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

20 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 32.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

50 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 57.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

100 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 105.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

200 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 195.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

1000 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 900.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

500 rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 470.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

50 rọ nhựa thủy canh 6.5x6.5cm và 50 viên nén ...

Giá: 100.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

50 viên nén Phước Lộc-Tiền Giang và 50 rọ nhựa ...

Giá: 95.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

100 rọ nhựa thủy canh 6.5x6.5cm và 100 viên nén ...

Giá: 185.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

50 viên nén Phước Lộc và 50 rọ nhựa thủy canh ...

Giá: 97.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

100 rọ nhựa thủy canh 4.5x5.5cm và 100 viên nén ...

Giá: 180.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

200 rọ nhựa thủy canh 4.5x5.5cm và 200 viên nén ...

Giá: 345.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

27-07-2019

Rọ nhựa trồng rau thủy canh 4.5x5.5cm

Giá: 650 - 1.200 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-10-2018

Rọ nhựa 6.5x6.5cm trồng rau thủy canh

Giá: 700 - 1.250 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-10-2018