RAU DỀN

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

24-06-2019

RAU SẠCH LÀO CAI

Giá: Liên hệ

Bắc Cường - Lào Cai - Lào Cai

16-06-2018

RAU MỒNG TƠI

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

17-11-2017

CẢI MÀO GÀ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

14-11-2017

RAU XÀ LÁCH

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

06-11-2017

Thiết bị tưới nhỏ giọt,thiết bi tưới nhỏ giọt tại ...

Giá: 50 đ/chiếc

Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

23-04-2019

Công nghệ trồng rau của israel tai ha tinh, công ...

Giá: 1.000 đ/m2

Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang

05-09-2018

Rau muống tiến vua

Giá: 5.000 đ/mớ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

17-08-2018

RAU DỌC MÙNG

Giá: Liên hệ

Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

19-07-2018

RAU SẠCH LÀO CAI

Giá: Liên hệ

Bắc Cường - Lào Cai - Lào Cai

16-06-2018