Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri ...

Giá: 950.000 đ/bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ HOPTRI ...

Giá: 990.000 đ/bộ

Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

Thùng 20 cặp HYDROUMAT V - dung dịch thủy canh ...

Giá: 1.400.000 đ/thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

30-07-2019

Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá Hydroumat V

Giá: 60.000 - 85.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

06-07-2019

Bút đo TDS & EC đo độ sạch, độ dẫn điện, nhiệt độ ...

Giá: 100.000 - 185.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Bút đo TDS Meter (Hold-3) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 45.000 - 120.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Thùng 5 cặp dung dịch thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 410.000 đ/5 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

20-08-2019

1Thùng (100Chai x 100ml) Hợp Trí Organo Forge SỨC ...

Giá: 3.200.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

06-08-2019

1 THÙNG (48 HỘP) Hydro Strawberry_DINH DƯỠNG THỦY ...

Giá: 810.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

05-08-2019

1 THÙNG (48 HỘP) Hydro Fruity_DINH DƯỠNG THỦY ...

Giá: 820.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

05-08-2019

1 THÙNG (48 HỘP) Hydro Melon_DINH DƯỠNG THỦY CANH ...

Giá: 790.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

05-08-2019

1 Thùng (48 Hộp) HOPTRI HYDRO LEAFTY_DINH DƯỠNG ...

Giá: 880.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

05-08-2019

(Combo) 1 bộ thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 1.825.000 đ/2Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

10 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO RAU ...

Giá: 7.850.000 đ/10 bộ (10 thùng/bộ)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

10 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO CÂY ...

Giá: 7.500.000 đ/10 bộ (10 thùng/bộ)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

5 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO RAU ...

Giá: 4.250.000 đ/5Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

5 BỘ THÙNG TRỒNG THỦY CANH (10 thùng/bộ) CHO CÂY ...

Giá: 4.250.000 đ/5 bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1THÙNG (20CHAI X 1000ML) HỢP TRÍ HUMIC ZN MN 6-4 ...

Giá: 1.670.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1Thùng (40Gói x 250g) Hợp Trí Super Humic RA RỄ ...

Giá: 1.050.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1THÙNG (20GÓI X 1Kg) HỢP TRÍ SUPER HUMIC RA RỄ ...

Giá: 1.980.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1Thùng(20Gói x 1Kg) Hợp Trí Super Humic dạng hạt ...

Giá: 2.150.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1Thùng(80Gói x 250G) Hợp Trí Boroca Chống rụng ...

Giá: 1.850.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1THÙNG (20CHAI X 500ML) HỢP TRÍ ORGANO FORGE SỨC ...

Giá: 2.970.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

1Thùng (20Chai x 500ml) Hydrophos Cung cấp hiệu ...

Giá: 2.060.000 đ/Thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019