Dung dịch thủy canh cho rau ăn lá Hydroumat V

Giá: 60.000 - 85.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Thùng 20 cặp HYDROUMAT V - dung dịch thủy canh ...

Giá: 1.400.000 đ/thùng

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho RAU ĂN LÁ HOPTRI ...

Giá: 990.000 đ/bộ

Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

19-09-2019

Bộ 10 thùng trồng thủy canh cho cây ĂN QUẢ Hoptri ...

Giá: 950.000 đ/bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Bút đo TDS & EC đo độ sạch, độ dẫn điện, nhiệt độ ...

Giá: 100.000 - 185.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

Bút đo TDS Meter (Hold-3) đo nồng độ dung dịch ...

Giá: 45.000 - 120.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

12-02-2019

COMBO 10 THÙNG TRỒNG QUẢ + 1 BÚT ĐO NỒNG ĐỘ ...

Giá: 1.025.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

1 bút đo TDS Meter (Hold-3) bảo hành 3 tháng và 1 ...

Giá: 210.000 đ/bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Thùng 7 cặp HYDRO UMAT V dung dịch THỦY CANH CHO ...

Giá: 574.000 đ/7Cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

1 bút đo TDS & EC đo độ sạch, độ dẫn điện, nhiệt ...

Giá: 285.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

(Combo) 1 cặp dung dịch thủy canh Hydro Umat F ...

Giá: 170.000 đ/2Cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

2 cặp (4 lọ) dung dịch thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 170.000 đ/2 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Thùng 3 cặp (6 lọ) dung dịch thủy canh cho RAU ĂN ...

Giá: 255.000 đ/3Cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Thùng 5 cặp dung dịch thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 410.000 đ/5 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

Thùng 10 cặp dung dịch thủy canh cho RAU ĂN LÁ ...

Giá: 775.000 đ/10 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

100 CẶP HYDRO UMAT V DUNG DỊCH THỦY CANH CHO RAU ...

Giá: 6.500.000 đ/100 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

200 CẶP HYDRO UMAT V DUNG DỊCH THỦY CANH CHO RAU ...

Giá: 12.000.000 đ/200 cặp

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

1 bút đo độ pH PH-009(I) (PH-ATC), chính xác hơn ...

Giá: 240.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

1 bút đo độ pH: PH - 02 hiệu chuẩn tự động và 1 ...

Giá: 240.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

1 cặp HydroUmat V cho Rau và 1 TDS-02 BÚT ĐO TỔNG ...

Giá: 245.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

(COMBO) 1 máy bơm LIFETECH AP 3100_BH 3 tháng & 1 ...

Giá: 265.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

(COMBO) 1 Máy bơm LIFETECH AP 3500_BH 3 tháng & 1 ...

Giá: Liên hệ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

COMBO 1 THÙNG TRỒNG RAU + 1 CẶP DUNG DỊCH ...

Giá: 395.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019

COMBO 1 THÙNG TRỒNG RAU + 1 CẶP DUNG DỊCH ...

Giá: 315.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

09-10-2019