Cá Thu Tươi Nguyên Con

Giá: Liên hệ

Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

20-08-2018

Cá đù khô

Giá: Liên hệ

Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

09-02-2018

Cá đù 1 nắng

Giá: Liên hệ

Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

06-02-2018

Bán Đầu Cá Ngừ biển, số lượng lớn

Giá: 7.500 đ/kg

Thạnh Lộc - 12 - Hồ Chí Minh

28-08-2018