THỊT CHÂN GIÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

01-11-2018

NẠC MÔNG

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

07-09-2018

SƯỜN THĂN

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

08-06-2018

BA CHỈ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

25-05-2018

Bán thịt lợn chất lượng cao

Giá: 39.000 đ/kg

Duyên Hải - Hưng Hà - Thái Bình

10-05-2018

(Bán): bán lợn rừng

Giá: Liên hệ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

18-11-2017

THỊT CHÂN GIÒ

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

06-11-2017

NẠC VAI

Giá: Liên hệ

Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

06-11-2017

Bán lợn thịt

Giá: 30.000 đ/kg

Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội

30-08-2017