Hạt giống Cải bẹ vàng ngọt Hà Giang

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

19-08-2018

cẩm chướng kép, pansy, cúc magic

Giá: 35.000 đ/gói

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

13-08-2018

lựu lùn 40k 1 gói

Giá: 40.000 đ/gói

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

20-06-2018

bầu hồ lô, bí ngòi vàng, bí ngòi xanh, củ cải đỏ

Giá: 30.000 đ/gói

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

20-06-2018

cẩm chường lùn, triệu chuông, mẫu đơn kép

Giá: 35.000 đ/gói

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

16-06-2018

Cải canh lá xẻ

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

11-06-2018

Cúc nếp 40gr

Giá: 7.000 - 8.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

11-06-2018

hạt bí đao

Giá: 65.000 - 70.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Đậu đũa cao sản 308

Giá: Liên hệ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

hạt giống Bắp cải

Giá: 83.000 - 85.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Su hào Hàn Quốc

Giá: 98.000 - 100.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

hạt giống Lơ SaKaTa

Giá: 248.000 - 250.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Mồng tơi lá to

Giá: 6.500 - 7.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải ngồng

Giá: 5.500 - 6.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải bẹ vàng

Giá: 7.500 - 8.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải làn hoa trắng

Giá: 6.500 - 7.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải canh Hồng Kông đặc biệt

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải ngồng dầu xanh

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cúc nếp 20gr

Giá: 5.000 - 6.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Đậu đũa hoa sen

Giá: 4.000 - 5.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải mơ chân lùn cao sản

Giá: 7.000 - 8.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Cải canh ngọt SaPa

Giá: 4.500 - 5.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Rau dền đỏ tròn

Giá: 5.500 - 6.500 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018

Rau dền khoang

Giá: 5.000 - 6.000 đ

Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội

06-06-2018