10 Châu Nhựa Bonsai Lục Giác Bình Thuận 250x150 Trồng Hoa, Cây Cảnh - Màu Trắng