Bò Khô Mẹ Trứng

Bò Khô Mẹ Trứng
Certificate
Cửa hàng:Bò Khô Mẹ Trứng

marker Hòa Long, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam, Hòa Long, Bắc Ninh, Bắc Ninh

phone 0354.348.676

Thành viên từ: 2022
Sản phẩm: 1+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Bò khô gác bếp Lào

285 - 300.000đ/túi 500 gram
Hòa Long - Bắc Ninh - Bắc Ninh
01-12-2022 Xem gian hàng