BQ&Q

Thành viên từ: 2019
Sản phẩm: 89+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Enzym tẩy nhớt hoạt lực mạnh Prozyme

60.000đ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
16-10-2020 Xem gian hàng

Khoáng MgCl2, khoáng CaCl2 giá sỉ

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Mua bán Microbate: Enzym cắt tảo, xử lý nước

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Clorine dạng viên TCCA 90 - TCCA 90% dạng bột

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Oxy già nguyên liệu thái lan 50%

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Mua bán EDTA dạng nước - DISSOLVINE E39

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Bán TCCA 90% viên sủi, hạt, bột

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
30-07-2020 Xem gian hàng

Tương đen cholimex gói nhỏ 10gr

445.000đ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
30-07-2020 Xem gian hàng

Thuốc trị nấm đồng tiền

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Thuốc trị nấm, kí sinh trùng trên tôm cá

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Thuốc diệt khuẩn cho tôm cá

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Thuốc điều trị nấm trong ao tôm Bronopol

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Hóa chất sát trùng khử khuẩn ao tôm Bronopol

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Hóa chất diệt nấm, rong tảo… Bronopol

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm