BQ&Q

BQ&Q
Cửa hàng:BQ&Q

marker Thới An, 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thới An, 12, Hồ Chí Minh

phone 0902.772.496

Thành viên từ: 2019
Sản phẩm: 23+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Bán MgCl2

4.000đ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
05-12-2019 Xem gian hàng

Mgcl2 dạng vảng ấn độ

4.000đ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
05-12-2019 Xem gian hàng

Mua bán BIOZYME dinh dưỡng bổ sung enzym Hàn Quốc

40.000đ/kg
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
03-12-2019 Xem gian hàng

Cung cấp Vitamin C 99%

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
03-12-2019 Xem gian hàng

Mua bán men vi sinh đường ruột cho tôm

190.000đ/kg
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
03-12-2019 Xem gian hàng

Mua Bán Oxy Viên, Oxy Bột (Sodium Percarbonate)

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Đạm thủy phân - dịch cá ngừ

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán EDTA dạng nước - DISSOLVINE E39

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán muối MgCl2 dạng vảy Ấn Độ giá tốt

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán khoáng kali clorua, KCl nguyên liệu

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán CaCl2

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán Bicar Thái, Bicar Z (Soda lạnh)

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán khoáng tổng hợp Azomite

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán glutaraldehyde

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán Sodium Thiosulfate

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng

Mua bán YUCCA Đậm Đặc

Liên hệ
Thới An - 12 - Hồ Chí Minh
29-11-2019 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm