 Chuyên sản xuất, phân phối các dòng men thủy sản, thú y, giá nhà máy.

	Chuyên sản xuất, phân phối các dòng men thủy sản, thú y, giá nhà máy.
Certificate
Cửa hàng: Chuyên sản xuất, phân phối các dòng men thủy sản, thú y, giá nhà máy.

marker Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa, Việt Nam, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

phone 0388.364.804

Thành viên từ: 2020
Sản phẩm: 3+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

MEN XỬ LÝ AO BẠT, GIÁ TẠI NHÀ MÁY.

1.000đ/KG
Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
23-09-2020 Xem gian hàng

MEN TIÊU HÓA THỦY SẢN, GIÁ NHÀ MÁY.

1.000đ/KG
Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
23-09-2020 Xem gian hàng

MEN CẮT TẢO, GIÁ TẠI NHÀ MÁY.

1.000đ/kg
Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa
23-09-2020 Xem gian hàng