Cung cấp Hạt khô dinh dưỡng (macca , óc chó, hạnh nhân, dẻ cười)