Cung cấp vải tươi, vải đông lạnh tách hạt, vải sấy khô