Đại Nghĩa Agri Machines

Đại Nghĩa Agri Machines
Certificate
Cửa hàng:Đại Nghĩa Agri Machines

marker ok, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình

phone 0988.983.116

Thành viên từ: 2019
Sản phẩm: 2+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Pesticide & Fertilizer Spraying Drone (Máy bay phun thuốc, bón phân)

Liên hệ
Đông Minh - Tiền Hải - Thái Bình
05-11-2018 Xem gian hàng

Rice Transplanters (Máy cấy lúa)

Liên hệ
Đông Minh - Tiền Hải - Thái Bình
05-11-2018 Xem gian hàng