Diamond Age Viet Nam

Diamond Age Viet Nam
Certificate
Cửa hàng:Diamond Age Viet Nam

marker ok, 12, Vũng Tầu, Vũng Tàu

phone 0945.047.171

Thành viên từ: 2019
Sản phẩm: 4+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Bán xương cá tuyết Phế Phẩm Số lượng lớn

2.000đ/Kg
12 - Vũng Tầu - Vũng Tàu
12-08-2019 Xem gian hàng

Pallet gỗ cũ

40.000 - 45.000đ/Cái
12 - Vũng Tầu - Vũng Tàu
02-08-2019 Xem gian hàng

Bong Bóng Cá Tuyết

1.035.000đ/Kg
12 - Vũng Tầu - Vũng Tàu
01-08-2019 Xem gian hàng

Xương Cá Tuyết

2.500đ/Kg
12 - Vũng Tầu - Vũng Tàu
01-08-2019 Xem gian hàng