Golden Bamboo

Golden Bamboo
Certificate
Cửa hàng:Golden Bamboo

marker Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hiệp Thành, 12, Hồ Chí Minh

phone 0782.222.319

Thành viên từ: 2022
Sản phẩm: 12+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

4.000đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
19-05-2023 Xem gian hàng

Phân bón đạm SA hạt sữa dùng trong nông nghiệp

5.200đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
20-04-2023 Xem gian hàng

Vôi bột dùng trong phân bón và môi trường

2.000đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
07-04-2023 Xem gian hàng

Chất cải tạo đất - Soil Conditioner

5.850đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
04-04-2023 Xem gian hàng

Phân bón NPK 16-16-16 Te giúp phát triển cây trồng toàn diện

14.000đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
20-03-2023 Xem gian hàng

Đạm SC Xanh 6%N-16%S

6.300đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
09-03-2023 Xem gian hàng

12.000đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
03-03-2023 Xem gian hàng

KALI Bột/hạt/miễng Lào, Canada, Belarus, Israel

11.900đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
13-02-2023 Xem gian hàng

bột Kali Lào

12.900đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
13-01-2023 Xem gian hàng

Nhận Gia Công Các Sản Phẩm Npk

13.500đ/bao
Hiệp Thành - 12 - Hồ Chí Minh
10-01-2023 Xem gian hàng