Hằng Nga

Thành viên từ: 2017
Sản phẩm: 29+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Cung cấp ngô bao tử số lượng lớn

Liên hệ
07 - 8 - Hồ Chí Minh
02-12-2019 Xem gian hàng

Cung cấp giống khoai môn sáp ruột vàng

Liên hệ
07 - 8 - Hồ Chí Minh
05-11-2019 Xem gian hàng

Cung cấp giống khoai lang nhật ruột vàng

Liên hệ
07 - 8 - Hồ Chí Minh
30-07-2018 Xem gian hàng

Bán ngô trái mỹ số lượng lớn

Liên hệ
07 - 8 - Hồ Chí Minh
29-11-2017 Xem gian hàng

Cung cấp bắp non, râu bắp, bắp trái

Liên hệ
07 - 8 - Hồ Chí Minh
23-11-2017 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm