Hạt điều rang muối túi chân không - Gói 50gr / 100gr