Hóa Chất Vinasharp

Hóa Chất Vinasharp
Certificate
Cửa hàng:Hóa Chất Vinasharp

marker Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

phone 0962.520.787

Thành viên từ: 2021
Sản phẩm: 21+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Kháng sinh CEFOTAXIME NECLIFE ẤN ĐỘ.

2.800.000đ/lon
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
04-11-2021 Xem gian hàng

CHẾ PHẨM SINH HỌC EM 1 - EM GỐC

940.000đ/can
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03-11-2021 Xem gian hàng

Tăng trọng DPS

25.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
17-05-2021 Xem gian hàng

SORBITOL – HỖ TRỢ CHỨC NĂNG GAN CHO THUỶ SẢN

25.000đ/thùng
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
17-05-2021 Xem gian hàng

Vitamin C – Ascorbic Acid dùng trong Nuôi trồng thủy sản

25.000đ/thùng
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
17-05-2021 Xem gian hàng

Siêu tăng trọng Nutri Peptide

25.000đ
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
17-05-2021 Xem gian hàng

YUCCA FARM khử độc, xử lý môi trường

20.000đ/chai
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
12-05-2021 Xem gian hàng

Yucca bột Mỹ khử khí độc

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
12-05-2021 Xem gian hàng

Yucca bột Mexico xử lý khí độc dùng trong Nuôi trồng Thuỷ sản

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
12-05-2021 Xem gian hàng

Yucca bột Mexico khử khí độc

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
12-05-2021 Xem gian hàng

Chế phẩm sinh học EM gốc (EM.1) Việt Nhật

20.000đ/can
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

CHẾ PHẨM EM GỐC MỸ

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Enzyme cắt tảo, xủ lý nước Neobates

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Enzyme khử phèn Texzyme ARC Ấn Độ

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Enzyme Microbate L xử lý nước, cắt tảo

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Enzyme xử lý nước, cắt tảo Texzyme ARC

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Men vi sinh gây màu nước BIOSAC

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Men vi sinh xử lý đáy BZT WATER

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Men vi sinh xử lý đáy dạng viên Bio-B Talet

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng

Men vi sinh xử lý đáy dạng viên Pro-B Talet

20.000đ/bao
Linh Tây - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-05-2021 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm