màng ginerga israel

màng ginerga israel
Certificate
Cửa hàng:màng ginerga israel

marker Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

phone 098.6857.059

Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm

Thành viên từ: 2023
Sản phẩm: 1+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

Bán màng ginerga israel thật, màng pe ginerga

1.000đ/m2
Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng
26-05-2023 Xem gian hàng