MEN VI SINH - HÓA CHẤT XỬ LÝ

MEN VI SINH - HÓA CHẤT XỬ LÝ
Cửa hàng:MEN VI SINH - HÓA CHẤT XỬ LÝ

marker Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

phone 0915.792.526

Thành viên từ: 2020
Sản phẩm: 77+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

Texzyme ARC khử phèn dùng trong nuôi trồng thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
05-11-2020 Xem gian hàng

Pro-B talet men vi sinh xử lý đáy hiệu quả cao

7.000đ/thùng
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
05-11-2020 Xem gian hàng

Công ty TNHH TM&DV DYLAN cung cấp các sản phẩm men vi sinh đơn dòng

10.000đ/kg
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
05-11-2020 Xem gian hàng

Cefotaxime lon 1kg dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11-09-2020 Xem gian hàng

Cefotaxime nguyên liệu thùng 10kg 98%

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11-09-2020 Xem gian hàng

Amoxycline dùng trong Nuôi trồng thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11-09-2020 Xem gian hàng

Philoxim (Cefo 100g) chuyên trị các bệnh về đường ruột trên tôm

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
11-09-2020 Xem gian hàng

Siêu lắng tụ Accofloc Nhật Bản dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Siêu lắng tụ KMR - Polymer Anion dùng trong Nuôi trồng thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

PAC - trợ lắng dùng trong Nuôi trồng thủy sản và xử lý bể bơi

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Các dòng trợ lắng dùng trong Nuôi trồng thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Cung cấp thuốc tím diệt khuẩn dung Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

Protectol diệt khuẩn phổ rộng dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
22-06-2020 Xem gian hàng

WIRKON diệt khuẩn dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19-06-2020 Xem gian hàng

TCCA diệt khuẩn dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19-06-2020 Xem gian hàng

BKC nguyên liệu dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19-06-2020 Xem gian hàng

PVP Iodine diệt khuẩn dùng trong trại tôm giống

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19-06-2020 Xem gian hàng

Chlorine dùng trong Nuôi trồng Thủy sản

Liên hệ
Tân Kiên - Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19-06-2020 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm