Mộc nhĩ trắng

Mộc nhĩ trắng
Certificate
Cửa hàng:Mộc nhĩ trắng

marker Gia Minh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam, Gia Minh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

phone 0963.877.984

Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm

Thành viên từ: 2021
Sản phẩm: 2+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Nấm Linh Chi

250đ/Kg
Gia Minh - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
16-12-2021 Xem gian hàng

Mộc nhĩ trắng

110đ/Kg
Gia Minh - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
16-12-2021 Xem gian hàng