Nam Viet

Nam Viet
Cửa hàng:Nam Viet

marker 57 ho tung mau , Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh

phone 0944.783.447

Thành viên từ: 2017
Sản phẩm: 4+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

Ngải tím

15.000đ/cây
Bến Nghé - 1 - Hồ Chí Minh
03-10-2017 Xem gian hàng

Sâm bố chính

8.000đ/cây
Bến Nghé - 1 - Hồ Chí Minh
03-10-2017 Xem gian hàng

Cây đinh lăng

3.500đ/cây
Bến Nghé - 1 - Hồ Chí Minh
03-10-2017 Xem gian hàng

Sâm cau

5.000đ/cây
Bến Nghé - 1 - Hồ Chí Minh
03-10-2017 Xem gian hàng