Nhãn ido Thái theo tiêu chuẩn Vietgap niên vụ 2020

Nhãn ido Thái theo tiêu chuẩn Vietgap niên vụ 2020
Cửa hàng:Nhãn ido Thái theo tiêu chuẩn Vietgap niên vụ 2020

marker Đường tỉnh 754, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Bình Phước

phone +84.3344.49386

Danh mục sản phẩm Danh mục sản phẩm

Thành viên từ: 2020
Sản phẩm: 1+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

Nhãn ido Thái

35.000đ/kg
Lộc Hưng - Lộc Ninh - Bình Phước
07-10-2020 Xem gian hàng