Nước mắm SUCHI, 25N - 500ml, 60N 180ml, đậm đà hương vị Việt