SIMICO Chuyên cung cấp Nguyên liệu, phụ gia sản xuất Thức ăn chăn nuôi

SIMICO Chuyên cung cấp Nguyên liệu, phụ gia sản xuất Thức ăn chăn nuôi
Cửa hàng:SIMICO Chuyên cung cấp Nguyên liệu, phụ gia sản xuất Thức ăn chăn nuôi

marker Đa Kao, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đa Kao, 1, Hồ Chí Minh

phone 0942.429.908

Thành viên từ: 2019
Sản phẩm: 57+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

DCP (Dicalcium Phosphate) Trung Quốc - Việt Nam

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
18-02-2020 Xem gian hàng

Bắp hạt nhập khẩu Brazil, Argentina giá tốt

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
18-02-2020 Xem gian hàng

Bột đá thô CaCO3 > 97%

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
18-02-2020 Xem gian hàng

AMON

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Phân SA hạt màu các loại

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Phụ gia chống vón NPK

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Bã nành nhập khẩu giá tốt - SIMICO

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Bột đá vôi CaCO3 > 97% - SIMICO

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

DCP Việt Nam, Trung Quốc giá tốt

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

Corn Gluten Feed nhập khẩu giá tốt

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

DDGS nhập khẩu Mỹ giá tốt

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
14-02-2020 Xem gian hàng

SIMICO Chuyên cung cấp MAP, DAP, MKP

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

AMON: Ammonium chloride (NH4Cl)

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

Phân SA hạt màu các loại

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

CORN GLUTEN FEED GIÁ TỐT

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng

DDGS nhập khẩu giá tốt

Liên hệ
Đa Kao - 1 - Hồ Chí Minh
07-02-2020 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm