Béc tưới đối xứng vàng-đen (MH: 320-4) KANOK Thái ...

Giá: 7.000 - 9.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

17-08-2019

Ống tải nước KANOK PE 6-030L màu đen, 2 bar, ...

Giá: 1.990.000 đ/cuộn (100m)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-08-2019

Dây Kanok PE 397-12-50 dùng tưới nhỏ giọt, tưới ...

Giá: 185.000 đ/cuộn (50m)

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

07-08-2019

Bộ 100 BÉC TƯỚI đối xứng vàng đen KANOK (MH: ...

Giá: 750.000 đ/100Béc

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Khởi thủy phun mưa 27 (MH: 352-51) KANOK-Thái ...

Giá: 14.000 - 16.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

T nối ống PE 20mm KANOK (Mã hàng: 350-51)

Giá: 3.300 - 4.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Bộ chuyển đổi cao su 20mm, sản phẩm của KANOK-Thái...

Giá: 7.250 - 8.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Nối nhỏ giọt 16.5mm KANOK-Thái Lan (MH: 350-140)

Giá: 3.500 - 3.900 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Khởi thủy phun mưa 21 Kanok (Mã hàng: 352-50)

Giá: 11.000 - 13.500 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

03-08-2019

Cân điện tử cầm tay Electronic Luggage Scale_BẢO ...

Giá: 105.000 đ/Bộ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

26-07-2019

Cân điện tử V11P3 Ohaus USA, Cân điện tử giá tốt

Giá: 1.000 đ

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

21-08-2019

Cân điện tử R11P3 Ohaus( 3kg/0.1g), cân điện tử ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

21-08-2019

Cân điện tử GC-27 TAIWAN, Cân điện tử giá tốt ( ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

21-08-2019

Cân điện tử GS HAW Shinko Nhật Bản​, Cân điện tử ...

Giá: Liên hệ

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

21-08-2019

Cân điện tử PA413/PA413C OHAUS USA(410g/0.001g) ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

20-08-2019

Cân điện tử BL-320S Shimadzu, cân điện tử, cân kỹ ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

20-08-2019

Cân điện tử FGH 313 AND( 310g/0.001g), Cân kỹ ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử AUY 220 Shimadzu Nhật ( 220g/0.0001g)

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử GS 6001 SHINKO(6000g/0.1g)

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử GS 1001 Shinko( 1000g/0.1g)

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử FRJ FURI, cân nhà bếp giá rẻ

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử BX-12KH Shimadzu cân phân tích

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

19-08-2019

Cân điện tử CY 1003 CITIZEN, cân phân tích, Cân ...

Giá: 1.000 đ/Cái

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

30-07-2019

Cân điện tử CY-224 CITIZEN, Cân phân tích

Giá: Liên hệ

Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

30-07-2019