Thuốc cho tôm cá

Thuốc cho tôm cá
Cửa hàng:Thuốc cho tôm cá

marker Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

phone 0919.794.597

Thành viên từ: 2020
Sản phẩm: 23+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

Sát khuẩn thuốc tím KMnO4 99%

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
07-10-2020 Xem gian hàng

Gnetamycine nguyên liệu kháng sinh cho thú y và thủy sản 98%

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
07-10-2020 Xem gian hàng

Men vi sinh gốc EM gốc - EM1

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
07-10-2020 Xem gian hàng

Men vi sinh xử lý và khử khí độc Pro-B

1.000đ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-10-2020 Xem gian hàng

Ciprofloxacin nguyên liệu 98%

1.000đ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-10-2020 Xem gian hàng

Enrofloxacin nguyên liệu thú y, thủy sản 98%

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
05-10-2020 Xem gian hàng

Iodine nguyên liệu dạng nước Aqua Dine

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
01-10-2020 Xem gian hàng

Acid Oxalic chuyên trị nhớt bạt và rong đáy

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
01-10-2020 Xem gian hàng

men vi sinh xử lý nước, khử khí độc Micro Pluss

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
01-10-2020 Xem gian hàng

Phân phối enzyme tăng trọng biozyme

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
14-08-2020 Xem gian hàng

Phân phối TCCA nguyên liệu sát khuẩn, xử lý 90%

1.000đ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
07-08-2020 Xem gian hàng

Phân phối men vi sinh xử lý dáy bio-b

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
07-08-2020 Xem gian hàng

Chlorine 70% nguyên liệu xử lý nước

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
13-07-2020 Xem gian hàng

Phân phối yucca nguyên liệu trong nuôi trồng thủy sản

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
03-07-2020 Xem gian hàng

Phân phối khoáng kali KCl cho ao nuôi trồng thủy sản

2.000đ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
17-06-2020 Xem gian hàng

Phân phối sát khuẩn wirkon

1.000đ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
21-05-2020 Xem gian hàng

Siêu lắng tụ ao nuôi, keo tụ mùn bã lơ lửng polyme anion

Liên hệ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
22-04-2020 Xem gian hàng

Levofloxacine nguyên liệu chai 100ml

2.000đ/chai
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
22-04-2020 Xem gian hàng

Philoxime nguyên liệu thú y, thủy sản

2.000đ/hủ
Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh
22-04-2020 Xem gian hàng
xem thêm sản phẩm