Thuốc thú y - thủy sản

Thành viên từ: 2020
Sản phẩm: 19+
Loại hình: Cá nhân

Sản phẩm

yucca nước, yucca bột, 100% yucca và 11% saponin

1đ/kg, lít
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
14-08-2020 Xem gian hàng

Aqualisan ức chết hầu hết vi khuẩn & virus gây bệnh trên tôm

1.000đ/Kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
06-08-2020 Xem gian hàng

Aquaze sát trùng diệt khuẩn nước, không gây sốc tôm cá

120.000đ/kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
27-07-2020 Xem gian hàng

Vi sinh Mỹ xử lý nước và đáy ao hiệu quả nhanh

430đ/Kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
10-07-2020 Xem gian hàng

bicar Z, soda lạnh Ý - Nâng kiềm ao nuôi giá rẻ, an toàn

7.000đ/kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
02-07-2020 Xem gian hàng

Bán Bronopol, DBNPA diệt nấm phổ rộng giá rẻ

190.000đ/kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
17-06-2020 Xem gian hàng

Men tiêu hóa Hàn Quốc, giúp tăng trọng nhanh giá tốt bất ngờ

120.000đ/kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
17-06-2020 Xem gian hàng

TCCA viên 2g, 200g và bột giá rẻ, chất lượng

32.000đ/Thùng
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
17-06-2020 Xem gian hàng

EDTA Hà Lan 2 muối, EDTA 4 muối

65.000đ/kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
27-05-2020 Xem gian hàng

Oxy già - H2O2 ( hóa chất sát trùng diệt khuẩn)

10.500đ/Can
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
14-05-2020 Xem gian hàng

Oxy viên nén, giải pháp cung cấp oxy hiệu quả cho ao nuôi

15.000đ/Kg
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
12-05-2020 Xem gian hàng

YUCCA nguyên liệu 100% của Agroin

1.000đ/Thùng
Vĩnh Châu - Vĩnh Châu - Sóc Trăng
12-05-2020 Xem gian hàng