Công ty Cổ phần Đầu tư Long Huệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Huệ
Certificate
Cửa hàng:Công ty Cổ phần Đầu tư Long Huệ

marker Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R'Lấp, Đắk Nông, Việt Nam, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông

phone 0978.708.339

Thành viên từ: 2023
Sản phẩm: 3+
Loại hình: Doanh ngiệp

Sản phẩm

Chanh dây xuất khẩu Âu, Trung Quốc, Trung Đông, Thái Lan,...

Liên hệ
Kiến Thành - Đắk R'lấp - Đắk Nông
06-11-2023 Xem gian hàng

Chanh dây cấp đông

Liên hệ
Kiến Thành - Đắk R'lấp - Đắk Nông
06-11-2023 Xem gian hàng

Dịch chanh dây

Liên hệ
Kiến Thành - Đắk R'lấp - Đắk Nông
06-11-2023 Xem gian hàng